تماس با ما
آماده پاسخ گویی به سوالات شما هستیم

  دفتر مرکزی
  نوآوران امید دریای کاسپین
  آدرس

  مازندران ، بندر امیرآباد ، زاغمرز

  تماس در ایران

  09116409426 ، 09112555929

  تلفکس : 01134615000

   

  ایمیل

  N.O.D.C@noavaraneomid.ir

  خدمات گمرکی و بندری

  ترخیص ، حمل و نقل بین شهری و بین المللی ، بسته بندی و کیسه ، بارشماری ، کنترل و نظارت