تماس با ما
آماده پاسخ گویی به سوالات شما هستیم

  دسترسی ما به مکان های مختلف
  دفاتر مرکزی ما
  آدرس

  مازندران

  تلفن
  تلفن: 916-875-2235 1+
  موبایل: 916-875-2235 1+
  فکس: 916-875-2235 1+
  ایمیل
  info@thegem.com
  thegem@domain.com
  www.thegemagency.com
  ساعت کاری
  شنبه _ چهار شنبه : 9:00 – 18:00
  پنجشنبه : 11:00 – 17:00
  جمعه : بسته